Posted on

Xe gom rác: Khó khăn trong vấn đề xử lý rác thải tại Hà Nội

kho-khan-trong-van-de-xu-ly-rac-thai-tai-ha-noi.html

Xử lý rác thải đang mà mối quan tâm hàng đầu của chính quyền thành phố Hà Nội hiện nay. Sau đây là những khó khăn trong công tác xử lý rác bằng Xe gom rác tại Hà Nội đáng lưu ý.

Cảnh các công nhân đang cho rác từ Xe gom rác lên xe chở rácCảnh các công nhân đang cho rác từ Xe gom rác lên xe chở rác
Thành phố chưa có những định hướng cụ thể về tiêu chuẩn xử lý rác thải với Xe gom rác, tiêu chuẩn về công nghệ xử lý rác thải cũng như những hình thức xử phạt hợp lý khi vi phạm quy định gây cản trở cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố Hà Nội chưa có tiêu chuẩn chất lượng môi trường cho một số công nghệ xử lý rác bằng phương pháp công nghiệp; chưa có quy trình – định mức và phương pháp xây dựng đơn giá cho công tác xử lý rác bằng phương pháp công nghiệp. Đây là những thực tại cần được chú trọng giải quyết một cách nhanh chóng để giúp các doanh nghiệp định hướng đi rõ ràng cũng như tháo gỡ những khó khăn khi thực hiện xã hội hóa.

Tiếp theo phải kể đến chính là vấn đề quy hoạch những điểm tập kết rác, tập kết xe gom rác, xe chuyên chở rác,… còn nhiều hạn chế và bộc lộ nhiều yếu kém trong công tác quản lý. Những khu tập kết rác thô xơ còn mang tính chất tạm bợ, không được che chắn làm mất mỹ quan của thành phố; vị trí nằm gần sát các cụm dân cư đang sinh sống, bốc mùi hôi thối, gây bức xúc cho người dân. Thực hiện phân loại rác, nâng cao ý thức phân loại rác thải cho người dân chưa mang lại hiệu quả, chưa có sự tuyên truyền đồng bộ cũng như những hành động thực tế nhằm phân loại rác ngày từ nguồn. Mặt khác do quy hoạch không đồng bộ khiến cho chi phí chuyên chở rác bằng Xe gom rác 500 lít cũng như việc xử lý rác thải tăng cao, gây tốn kém không nhỏ.

Do chi phí xử lý rác thải tăng, cũng như những quyết sách không đồng bộ của lãnh dạo thành phố nên nhiều doanh nghiệp xử lý rác thải bằng Xe gom rác trên địa bàn Hà Nội hiện nay làm ăn thua lỗ hoặc cầm chừng, kém hiệu quả gây thiệt hại không nhỏ.

Xem thêm: Thực trạng xe gom rác ở các chung cư

Nguồn: xegomrac.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *